top of page
Open Book

Βιβλία

Βασικά βιβλία

Transforming emotional pain workbook.jpg
Transforming Emotional Pain. An Emotion-Focused Workbook.

Aman Kwatra, Ladislav Timulak, Sharon Lu Huixian, Ciara Joyce, Mary Creaner (2022).

Routledge.

Το βιβλίο Transforming Emotional Pain παρουσιάζει μια προσιτή προσέγγιση αυτοβοήθειας για την ψυχική υγεία που βασίζεται στη Θεραπεία Εστιασμένη στο Συναίσθημα (EFT).
Βασισμένο στις αρχές του EFT και αναπτυγμένο από κλινικούς και ερευνητές, αυτό το βιβλίο ασκήσεων που είναι εστιασμένο στον πελάτη, έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώνει την ψυχοθεραπεία ενώ μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως βιβλίο αυτοβοήθειας. 

Transdiagnostic EFT.gif
Transdiagnostic Emotion-Focused Therapy:
A Clinical Guide for Transforming Emotional Pain

 Ladislav Timulak and Daragh Keogh (2021)

Washington DC: American Psychological Association.

Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει τη Θεραπεία Εστιασμένη στο Συναίσθημα ως μια υπερδιαγνωστική προσέγγιση που αντιμετωπίζει μια ποικιλία προβλημάτων ψυχικής υγείας μέσα από την προσέγγιση και τη μεταμόρφωση του πυρηνικού συναισθηματικού πόνου. Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν στοιχεία μιας σπονδυλωτής προσέγγισης που αποτελεί το αποκορύφωμα ενός δεκαετούς ερευνητικού προγράμματος.

4317568-150.gif
Changing Emotion with Emotion. A Practitioner's Guide

Leslie S. Greenberg (2021)

Washington DC: American Psychological Association.

Το πιο πρόσφατο βιβλίο του Leslie Greenberg. Το βιβλίο παρουσιάζει τις βασικές αρχές και μεθόδους για να δουλέψει κανείς με τα συναισθήματα στην ψυχοθεραπεία ώστε να αντιμετωπίσει τις βασικές δυσπροσαρμοστικές διαδικασίες που προκαλούν άγχος, κατάθλιψη και άλλες κοινές διαταραχές ψυχικής υγείας. 

EFC IN ACTION.jpg
Emotion-Focused Counselling in Action

Robert Elliott & Leslie Greenberg (2021)

SAGE Publications Ltd

Το βιβλίο αποτελεί μια πολύ καλή εισαγωγή στη θεωρία και πράξη της συμβουλευτικής εστιασμένης στο συναίσθημα. Το βιβλίο ξεκινά με μια εισαγωγή στη βασική θεωρία και έννοιες ενώ στη συνέχεια παρουσιάζει τα στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας από την αρχή μέχρι το τέλος. Το βιβλίο αναφέρεται επίσης στην προσαρμογή της προσέγγισης σε διαφορετικούς πληθυσμούς πελατών, παραθέτει μια φιλική προς τον χρήστη σύνοψη ερευνών και παρουσιάζει τρόπους με τους οποίους μπορούν οι θεραπευτές να παρακολουθούν και να αξιολογούν την EFT πρακτική τους.

Deliberata practice in EFT.gif
Deliberate Practice in Emotion-Focused Therapy

Rhonda Goldman, Alexandre Vaz, & Tony Rousmaniere (2021)
Washington DC: American Psychological Association

Η συνειδητή εξάσκηση είναι μια συστηματική εκπαιδευτική μέθοδος που περιλαμβάνει τεχνικές όπως οι επαναλαμβανόμενες πρόβες συμπεριφοράς και οι προσομοιώσεις. Το βιβλίο παρουσιάζει μια σειρά από ασκήσεις συνειδητής εξάσκησης για να βοηθήσει τους φοιτητές, τους εκπαιδευόμενους και τους κλινικούς να εξασκήσουν θεμελιώδεις δεξιότητες στη θεραπεία εστιασμένη στο συναίσθημα (EFT), ώστε να είναι προετοιμασμένοι για κοινά ζητήματα που συναντούν στην κλινική τους πρακτική.

Clinical Handbook of EFT.gif
Clinical Handbook of Emotion-Focused Therapy

Leslie S. Greenberg and Rhonda N. Goldman (Eds.) (2019)
Washington DC: American Psychological Association

Το βιβλίο παρέχει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της έρευνας και των εφαρμογών του EFT για όλα τα κοινά προβλήματα ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης, του άγχους, του διαπροσωπικού τραύματος, των διαταραχών της προσωπικότητας και των διατροφικών διαταραχών.

Greenberg_Emotion-Focused Therapy.jpg
Emotion-Focused Therapy: Coaching Clients to Work Through Their Feelings, Second Edition

Leslie S. Greenberg (2015)

Washington DC: American Psychological Association

Σε αυτό το βιβλίο αναφοράς, ο κύριος ιδρυτής της θεραπείας εστιασμένης στο συναίσθημα (EFT) Leslie Greenberg κάνει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του EFT – μιας θεραπείας που βοηθά τους πελάτες να εντοπίσουν, να βιώσουν, να αποδεχτούν, να εξερευνήσουν, να ερμηνεύσουν, να μεταμορφώσουν και να διαχειριστούν με ευελιξία τα συναισθήματά τους. Η δεύτερη έκδοση περιέχει την πιο πρόσφατη θεωρία και έρευνα για το EFT.

case-formulation.gif
Case Formulation in Emotion-Focused Therapy: Co-Creating Clinical Maps for Change.

Leslie S. Greenberg and Rhonda N. Goldman (Eds.) (2015)
Washington DC: American Psychological Association

Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει μια συγκεκριμένη, λεπτομερή, βήμα προς βήμα διαδικασία για τη διατύπωση περίπτωσης που εστιάζει στα συναισθήματα. Η διατύπωση περίπτωσης EFT εστιάζει στο αφηγηματικό περιεχόμενο των πελατών (τις ιστορίες που λένε) καθώς και στη συναισθηματική επεξεργασία (πώς αισθάνονται). Τα κεφάλαια παρουσιάζουν κάθε στάδιο της διατύπωσης περίπτωσης σε βάθος, και ακολουθούνται από παραδείγματα περιπτώσεων που εφαρμόζουν τη μέθοδο σε μια ποικιλία κλινικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης, του άγχους, του τραύματος και των διατροφικών διαταραχών.

Transforming emotional pain.jpg
Transforming emotional pain in psychotherapy: An emotion-focused approach.

Ladislav Timulak (2015)
London: Routledge

Ο Ladislav Timulak παρουσιάζει το EFT ως μια ιδιαίτερη θεραπευτική προσέγγιση που αντιμετωπίζει τον ψυχολογικό πόνο, προσφέροντας μια άποψη που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της δυσφορίας, παρά στην αποφυγή ή την καταστολή της. Εστιάζοντας στις τελευταίες εξελίξεις στο EFT, το Transforming Emotional Pain in Psychotherapy παρουσιάζει μια θεωρία για τον ανθρώπινο πόνο και ένα μοντέλο θεραπείας που αντιμετωπίζει αυτόν τον πόνο.

Emotion focused therapy.gif
Emotion-Focused Therapy

Leslie S. Greenberg (2011).
Washington DC: American Psychological Association.

Το βιβλίο Emotion-Focused Therapy παρέχει μια εισαγωγή στη θεωρία, την ιστορία, την έρευνα και την πρακτική της Θεραπείας Εστιασμένης στο Συναίσθημα. Σε αυτό το βιβλίο, ο Leslie S. Greenberg παρουσιάζει αυτήν την ευέλικτη και χρήσιμη προσέγγιση, τη θεωρία, την ιστορία, τη διαδικασία θεραπείας, τους βασικούς μηχανισμούς της αλλαγής, την ερευνητική βάση για την αποτελεσματικότητά της και τις πρόσφατες εξελίξεις που βελτιώνουν τη θεωρία και επεκτείνουν την πρακτική της.

Learning EFT.gif
Learning emotion-focused therapy: The process-experiential approach to change

Robert Elliott, Jeanne C. Watson, Rhonda N. Goldman, & Leslie S. Greenberg (2004)
Washington, DC: American Psychological Association

Στο Learning Emotion-Focused Therapy, οι δημιουργοί της Διαδικασιο-Βιωματικής Θεραπείας περιγράφουν λεπτομερώς τα διάφορα θεραπευτικά έργα και τεχνικές αυτής της βασισμένης στη θεωρία, εμπειρικά τεκμηριωμένης, και συνθετικής ανθρωπιστικής θεραπείας, ενώ ταυτόχρονα τονίζουν τη σημαντικότητα της θεραπευτικής σχέσης. Οι συγγραφείς, Robert Elliott, Jeanne C. Watson, Leslie S. Greenberg, and Rhonda N. Goldman, αναγνωρισμένοι ακαδημαϊκοί και κορυφαίες προσωπικότητες στον τομέα, ασχολούνται με κάθε σημαντική πτυχή της θεωρίας, της διατύπωσης περίπτωσης, της θεραπείας και της έρευνας, όπως επίσης και τις αποχρώσεις της εκμάθησης και διδασκαλίας αυτής της σύνθετης μορφής θεραπείας.

Βιβλία για συγκεκριμένα προβλήματα

EFTT.gif
Emotion-focused therapy for complex trauma: An integrative approach (2nd ed.)

Sandra C. Paivio & Antonio Pascual-Leone (2023)American Psychological Association.

Αυτή η πλήρως επικαιροποιημένη δεύτερη έκδοση παρουσιάζει τη θεωρία, την έρευνα και τις κατευθυντήριες γραμμές πρακτικής για βραχυπρόθεσμη, τεκμηριωμένη ατομική θεραπεία για ενήλικες που βιώνουν τις συνέπειες του σύνθετου σχεσιακού τραύματος. Οι συγγραφείς προσφέρουν περισσότερα από 25 χρόνια έρευνας και κλινικής εμπειρογνωμοσύνης σε αυτό το τεκμηριωμένο θεραπευτικό μοντέλο, το οποίο επιτρέπει στους θεραπευτές να αντιμετωπίσουν επιδέξια τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτοί οι πελάτες. Τα κεφάλαια παρουσιάζουν πρακτικές πτυχές του EFTT παράλληλα με τις έρευνες που τις υποστηρίζουν, επιτρέποντας σε κλινικούς από διαφορετικές θεωρητικές οπτικές να εφαρμόσουν είτε το πλήρες πακέτο είτε να ενσωματώσουν πτυχές του μοντέλου στην τρέχουσα πρακτική τους. Αυτό το ολοκληρωμένο και απαραίτητο βοήθημα είναι πλήρως ενημερωμένο με τις τρέχουσες εξελίξεις στην έρευνα, την κλινική πρακτική και την εκπαίδευση.

EFT for GAD.gif
Emotion-Focused Therapy for Generalized Anxiety

Jeanne C. Watson & Leslie S. Greenberg (2017)

Washington DC: American Psychological Association.

Σε αυτόν τον πρακτικό οδηγό, οι κορυφαίοι θεραπευτές Jeanne C. Watson και Leslie S. Greenberg διδάσκουν τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας πώς να χρησιμοποιούν τις μεθόδους του EFT στη δουλειά τους με πελάτες με Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή (ΓΑΔ). Οι συγγραφείς παρουσιάζουν αρχικά την εννοιοποίηση του EFT για τη ΓΑΔ, τονίζοντας τον βασικό ρόλο που παίζει το συναίσθημα στο διάχυτο άγχος. Στη συνέχεια μετατρέπουν αυτές τις θεμελιώδεις αρχές σε λεπτομερείς τεχνικές και στρατηγικές καθώς καθοδηγούν τους αναγνώστες στη διαδικασία του EFT, ξεκινώντας με τη δημιουργία μιας επουλωτικής θεραπευτικής σχέσης.

Transforming generalized anxiety.jpg
Transforming generalized anxiety: An emotion-focused approach

Ladislav Timulak & James McElvaney (2017)
London: Routledge.

Το βιβλίο αυτό εξετάζει μια προσέγγιση στη θεραπεία της γενικευμένης αγχώδους διαταραχής (ΓΑΔ) η οποία επιχειρεί να αποκαλύψει τις βαθύτερες, υποκείμενες συναισθηματικές εμπειρίες που φοβούνται οι πελάτες. Δείχνει επίσης πώς αυτές οι οδυνηρές εμπειρίες μπορούν να μεταμορφωθούν στη θεραπεία σε μια μορφή συναισθηματικής ανθεκτικότητας μέσα από τη δημιουργία εμπειριών αυτοσυμπόνιας και υγιούς, προστατευτικού θυμού.

EFT for depression.gif
Emotion-focused therapy for depression

Leslie S. Greenberg & Jeanne C. Watson (2005)
Washington, DC: American Psychological Association.

Στο βιβλίο αυτό οι Leslie S. Greenberg και Jeanne C. Watson, αναγνωρισμένοι ακαδημαϊκοί και κορυφαίες προσωπικότητες στον τομέα, παρέχουν ένα εγχειρίδιο για τη θεραπεία της κατάθλιψης με την Θεραπεία Εστιασμένη στο Συναίσθημα. Η προσέγγισή τους υποστηρίζεται από έρευνες στις οποίες το EFT για την κατάθλιψη συγκρίθηκε με τη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία, την Πελατοκεντρική Θεραπεία και στη συνέχεια και με τις δύο. Η προσέγγιση έχει εξειδικευτεί ώστε να εφαρμόζεται στη θεραπεία αυτής της διάχυτης και συχνά δυσεπίλυτης διαταραχής. Οι συγγραφείς συζητούν τη φύση της κατάθλιψης και τη θεραπεία της, εξετάζουν τον ρόλο του συναισθήματος, παρουσιάζουν ένα σχηματικό μοντέλο για την κατάθλιψη και μια επισκόπηση της πορείας της θεραπείας.

Βιβλία για θεραπεία ζευγαριού & οικογένειας

3840654-150.gif
Angry Kids, Angry Parents: Understanding and Working With Anger in Your Family

Anne Hilde Vassbø Hagen & Joanne Dolhanty (2023).

American Psychological Association.

Στο βιβλίο "Θυμωμένα παιδιά, θυμωμένοι γονείς" θα μάθετε πώς να ανταποκρίνεστε στον θυμό του παιδιού σας με έναν ευαίσθητο και γόνιμο τρόπο που επικυρώνει τα συναισθήματά του, ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και το μαθαίνει να διαχειρίζεται τον δικό του θυμό. Μπορεί να είναι αγχωτικό να βλέπετε το παιδί σας να εκρήγνυται από οργή. Αυτό το βιβλίο θα σας διδάξει πώς να παραμείνετε ψύχραιμοι και να προστατεύσετε τα όριά σας.

Τεκμηριωμένες από χρόνια ψυχολογικής έρευνας και θεραπευτικής πρακτικής, οι στρατηγικές αυτού του πρακτικού, συμπονετικού βιβλίου θα βοηθήσουν κάθε γονέα που παλεύει με το θυμό του παιδιού του.

EMOTIONFOCUSEDSKILLSTRAINING_cover.jpg
Emotion Focused Skills Training for parents

Joanne Dolhanty, Vanja Hjelmseth, Bente Austbo, & Anne Hilde Vassbo Hagen (2022)
Empty Chair Publisher

Το βιβλίο αυτό παρέχει μια πλήρη επισκόπηση της θεωρίας, της πρακτικής και της έρευνας μιας επικεντρωμένης στα συναισθήματα, ανθρωπιστικής προσέγγισης για την υποστήριξη των γονέων ατόμων που παλεύουν με οποιαδήποτε πρόκληση ψυχικής υγείας. Το βιβλίο μεταφέρει μια ακλόνητη πίστη στα κίνητρα και την ικανότητα των γονέων να θεραπεύσουν τη σχέση γονέα-παιδιού και να βοηθήσουν το παιδί τους (μικρό, έφηβο ή ενήλικο παιδί) στις δυσκολίες του. Βασιζόμενο στην πιο σύγχρονη κατανόηση των συναισθημάτων και της ανθρώπινης ανάπτυξης, το βιβλίο περιγράφει με σαφήνεια τον κεντρικό ρόλο των γονέων στη θεραπεία και την πρόληψη των δυσκολιών ψυχικής υγείας μέσα στις οικογένειές τους. Τα πολλά παραδείγματα παρέχουν ένα ζωντανό και συναισθηματικά συγκινητικό πορτρέτο της δύναμης των γονέων, αρκεί να τους υποστηρίξουμε να βρουν το δρόμο τους.

EFT for couples.gif
Emotion-focused couples therapy: The dynamics of emotion, love and power

Leslie S. Greenberg & Rhonda N. Goldman (2008)
Washington, DC: American Psychological Association.

Στο βιβλίο αυτό, οι συγγραφείς Leslie S. Greenberg και Rhonda N. Goldman εξετάζουν τις βάσεις της συγκινησιακά εστιασμένης θεραπείας για ζευγάρια. Διευρύνουν το πλαίσιο της θεραπείας για να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη του εαυτού και του συστήματος της σχέσης μέσα από την προαγωγή της αυτο-ανακούφισης και της ανακούφισης του άλλου, για την αντιμετώπιση ανεκπλήρωτων αναγκών τόσο από την ενήλικη ζωή του πελάτη όσο και από την παιδική του ηλικία. και να εργαστούν πιο αναλυτικά με τα συναισθήματα, και συγκεκριμένα τον φόβο, το άγχος, τη ντροπή, τη δύναμη, τη χαρά και την αγάπη. Οι συγγραφείς συζητούν τη συναισθηματική ρύθμιση που εμπλέκεται σε τρία κύρια κινητοποιητικά συστήματα κεντρικά στη θεραπεία ζευγαριών - την προσκόλληση, την ταυτότητα και την έλξη και διευκρινίζουν τα συναισθήματα και τα κίνητρα στη διάσταση κυριαρχίας των αλληλεπιδράσεων των ζευγαριών.

EFT C.jpg
Emotionally focused therapy for couples

Leslie S. Greenberg & Susan M. Johnson (1988)
New York: The Guilford Press.

Αυτό το σημαντικό βιβλίο παρέχει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στη συγκινησιακά εστιασμένη θεραπεία (EFT): τα θεωρητικά θεμέλια, τις τεχνικές και την κλινική πρακτική. Το EFT είναι μια δομημένη προσέγγιση που ενσωματώνει την ενδοψυχική και διαπροσωπική οπτική για να βοηθήσει τα ζευγάρια να δημιουργήσουν νέα, πιο ικανοποιητικά μοτίβα αλληλεπίδρασης. Οι συγγραφείς φωτίζουν τη δύναμη της συναισθηματικής εμπειρίας στις σχέσεις και στη διαδικασία της θεραπευτικής αλλαγής. Το βιβλίο είναι πλούσια επεξηγηματικό με παραδείγματα περιπτώσεων και μεταγραφές συνεδριών.

bottom of page