top of page
Happy Student

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Θεραπεία Εστιασμένη στο Συναίσθημα

Το HiEFT παρέχει ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Θεραπεία Εστιασμένη στο Συναίσθημα (Emotion-Focused Therapy - EFT) για άτομα καθώς και ειδικά σεμινάρια (masterclasses) για την εφαρμογή του EFT σε συγκεκριμένα ψυχολογικά προβλήματα.

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης είναι σχεδιασμένο με βάση τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του International Society of Emotion-Focused Therapy από το οποίο και είναι πιστοποιημένο. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι στόχοι του Προγράμματος Εξειδίκευσης είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες: 

  • Τις θεωρητικές βάσεις για την κατανόηση των συναισθημάτων και του ρόλου τους στην ψυχική υγεία και τη θεραπεία 

  • Βιωματική εξάσκηση στις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να εργαστούν με τα συναισθήματα στην πρακτική τους

  • Ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη μέσα από την εκμάθηση πολύ αποτελεσματικών θεραπευτικών παρεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε προσέγγιση

  • Εκπαίδευση σε μια ευρεία γκάμα βιωματικών τρόπων απόκρισης που ενισχύουν τη θεραπευτική διαπροσωπική αποτελεσματικότητα 

  • Ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη μέσα από την κατανόηση και επεξεργασία των δικών τους συναισθηματικών διαδικασιών 

Δομή προγράμματος

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποτελείται από το επίπεδο 1 και το επίπεδο 2, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όσες/ όσους θέλουν να πιστοποιηθούν ως θεραπεύτριες/ θεραπευτές EFT για άτομα. 


Το επίπεδο 1 είναι ένα εντατικό προκαταρκτικό σεμινάριο 4 ημερών. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τα βασικά για τη Θεραπεία Εστιασμένη στο Συναίσθημα και για τον ρόλο των συναισθημάτων και εκπαιδεύονται στις βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να εργαστούν με τα συναισθήματα.


Το επίπεδο 2 είναι συνέχεια του επιπέδου 1 και αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα διδάσκονται προηγμένες ενσυναισθητικές αποκρίσεις ενώ  στις υπόλοιπες ενότητες γίνεται εμβάθυνση στους δείκτες και τα θεραπευτικά έργα όπως και στη διατύπωση περίπτωσης με βάση το μοντέλο του EFT. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται επίσης σε νέους θεραπευτικούς δείκτες και έργα και μαθαίνουν πως να εφαρμόζουν την προσέγγιση σε σύνθετες καταστάσεις.


Όλα τα σεμινάρια έχουν βιωματικό χαρακτήρα και παρέχουν στους συμμετέχοντες σε βάθος εκπαίδευση σε δεξιότητες μέσα από έναν συνδυασμό σύντομων διαλέξεων, επιδείξεων βίντεο, ζωντανών επιδείξεων, συζητήσεων περίπτωσης και εποπτευόμενης πρακτικής σε μικρές ομάδες. Τα σεμινάρια παρέχονται από πιστοποιημένους EFT εκπαιδευτές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους, συμβούλους ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους) που έχουν ήδη εκπαιδευτεί σε κάποια θεραπευτική προσέγγιση ή σε εκπαιδευόμενους θεραπευτές που βρίσκονται στα τελευταία έτη σπουδών. Μπορούν επίσης να το παρακολουθήσουν απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων συμβουλευτικής ή κλινικής ψυχολογίας.

Επιπλέον, για την πιστοποίηση είναι απαραίτητο να διαθέτει κανείς είτε άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου μαζί με κλινική εμπειρία ή δίπλωμα (πτυχίο) ψυχοθεραπευτικής εκπαίδευσης και να είναι εγγεγραμμένος ή να πληρεί τις προϋποθέσεις εγγραφής στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής ή την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας.  

Πιστοποίηση

Τα επίπεδα 1 & 2 αποτελούν το διδακτικό κομμάτι της διαδικασίας πιστοποίησης στο EFT. 


Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης απαιτούνται 16 ώρες ατομικής εποπτείας και η αξιολόγηση των δεξιοτήτων EFT με βάση δύο βιντεοσκοπημένες συνεδρίες (με δύο διαφορετικούς πελάτες) με την χρήση ενεργών θεραπευτικών έργων. Οι βιντεοσκοπημένες συνεδρίες χρειάζεται να συνοδεύονται από σύντομη διατύπωση περίπτωσης με βάση το μοντέλο EFT. 

Η πιστοποίηση παρέχεται από το International Society of Emotion-Focused Therapy (isEFT).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  2024-2025

Επίπεδο 1

Εισαγωγή στη Θεραπεία Εστιασμένη στο Συναίσθημα με τον Robert Elliott

4 έως 7 Σεπτεμβρίου, δια ζώσης. Ώρες 10:00 - 17:30.


Επίπεδο 2

Ενότητα Α: Προηγμένος ενσυναισθητικός συντονισμός με την Αγάθη Λακιώτη

Νοέμβριος 2024, δια ζώσης. Ώρες 10:00 - 17:30.


Ενότητα Β: Διατύπωση περίπτωσης & σχεσιακές δυσκολίες με την Αγάθη Λακιώτη

Ιανουάριος 2025, δια ζώσης. Ώρες 10:00 - 17:30.

Ενότητα Γ:  Focusing και έργα επανεπεξεργασίας με την Αγάθη Λακιώτη

Μάρτιος 2025, δια ζώσης. Ώρες 10:00 - 17:30.

Ενότητα Δ: Εργασία με καρέκλες και συμπονετική αυτοανακούφιση με την Αγάθη Λακιώτη

Μάιος 2025, δια ζώσης. Ώρες 10:00 - 17:30.

Κόστος

Κόστος επιπέδου 1:

  • 600 ευρώ (540 ευρώ για περιορισμένο αριθμό εκπαιδευόμενων θεραπευτών)

  • 540 ευρώ εάν εξοφληθεί έως και 31/5/2024 (485 ευρώ για περιορισμένο αριθμό εκπαιδευόμενων θεραπευτών).


Κόστος επιπέδου 2:

  • 900 ευρώ (225 ευρώ η κάθε ενότητα)

  • 810 ευρώ εάν εξοφληθεί ολόκληρο έως και τις 30/9/2024.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Θεραπεία Εστιασμένη στο Συναίσθημα ή σε οποιοδήποτε από τα επίπεδα και τις ενότητες του προγράμματος επικοινωνήστε μαζί μας στο info@hieft.gr.

Η κράτηση της θέσης γίνεται μόνο με την εξόφληση του κόστους ή την κατάθεση προκαταβολής.

Εξειδικευμένα σεμινάρια (Masterclasses) 2024 - 2025

Θα ανακοινωθούν σύντομα!

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Ινστιτούτου και τις προσεχείς εκπαιδεύσεις και εκδηλώσεις;

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Το Ινστιτούτο είναι αναγνωρισμένο από το International Society of Emotion Focused Therapy (ISEFT)
ISEFT LOGO.png
bottom of page