top of page
group_edited.jpg

Θεραπεία Εστιασμένη στο Συναίσθημα - Επίπεδο 2

Περιγραφή

Αυτό το επίπεδο αποτελεί μια ευρύτερη και πιο σε βάθος εκπαίδευση από το επίπεδο 1. Οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν σε δεξιότητες που έχουν ήδη διδαχθεί και θα εκπαιδευτούν σε προηγμένες δεξιότητες και παρεμβάσεις της Θεραπείας Εστιασμένης στο Συναίσθημα. Το νέο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: εξειδικευμένες ενσυναισθητικές αποκρίσεις και διαπροσωπικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του EFT, μοντέλα και τρόποι διατύπωσης περίπτωσης με βάση το EFT, Focusing και θεραπευτικά έργα επανεπεξεργασίας δύσκολων ή τραυματικών εμπειριών καθώς και διαφορετικές μορφές εργασίας με καρέκλες.


Η νέα δομή του επιπέδου 2 αποτελείται από 4 ενότητες κάθε μια από τις οποίες εστιάζει σε συγκεκριμένες δεξιότητες και παρεμβάσεις. Η χρονική απόσταση ανάμεσα στις ενότητες επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν αυτά που μαθαίνουν στην πρακτική τους με τους δικούς τους πελάτες.


Η εκπαίδευση περιλαμβάνει μια σειρά από σύντομες διαλέξεις, συζήτηση στην ομάδα, παρακολούθηση και σχολιασμό βιντεοσκοπημένων συνεδριών, ζωντανές επιδείξεις, καθώς και βιωματική πρακτική σε μικρές ομάδες η οποία εποπτεύεται από τους εκπαιδευτές και διευκολυντές.


Η ολοκλήρωση του επιπέδου 2 αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πιστοποίηση στη Θεραπεία Εστιασμένη στο Συναίσθημα από το International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT). Μετά από το εκπαιδευτικό οι συμμετέχοντες μπορούν να ξεκινήσουν ατομική ή ομαδική εποπτεία (EFT επίπεδο 3) ώστε να καλύψουν τις απαιτούμενες ώρες για την πιστοποίησή τους ως θεραπευτές EFT.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει το Επίπεδο 1 (σε οποιοδήποτε πρόγραμμα πιστοποιημένο από το ISEFT). Μπορούν επίσης να το παρακολουθήσουν άτομα που έχουν ήδη ολοκληρώσει το επίπεδο 2 και θέλουν να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένες ενότητες.


Οι ενότητες είναι αυτόνομες και υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσει κανείς ατομικά όποια ενότητα ή συνδυασμό ενοτήτων επιθυμεί.

Ενότητες

Ενότητα Α: Προηγμένος ενσυναισθητικός συντονισμός με την Αγάθη Λακιώτη

Νοέμβριος 2024, δια ζώσης. Ώρες 10:00 - 17:30.
 

Ο ενσυναισθητικός συντονισμός αποτελεί βασικό συστατικό της Θεραπείας Εστιασμένης στο Συναίσθημα. Μια ισχυρή ενσυναισθητική παρουσία ενισχύει την εργασιακή συμμαχία με τους πελάτες ενώ χωρίς αυτήν τα θεραπευτικά έργα δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικά. Γι’ αυτό και στο EFT έχουν μελετηθεί και διδάσκονται πολλά είδη ενσυναισθητικών αποκρίσεων. Μια πλήρης εκπαίδευση στο EFT απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση στις βασικότερες από αυτές τις δεξιότητες ενσυναίσθησης, τις οποίες καλύπτει αυτό το σεμινάριο.

Το σεμινάριο έχει σαν στόχο να σας βοηθήσει να ανεβάσετε το επίπεδο και την ποιότητα των ενσυναισθητικών σας αποκρίσεων όπως και να διευρύνετε το ρεπερτόριο των ενσυναισθητικών αποκρίσεων που δίνετε. Θα μάθετε επίσης πώς να αναπτύξετε προηγμένες δεξιότητες ενσυναίσθησης ώστε να γνωρίζετε πότε να βοηθάτε τους πελάτες να ρυθμίζουν, να περιορίζουν, να επεξεργάζονται και να μετασχηματίζουν τον συναισθηματικό πόνο.  

Το σεμινάριο ξεκινάει με μια γενική επισκόπηση της ενσυναίσθησης και της διαδικασίας ενσυναισθητικού συντονισμού όπως εφαρμόζεται στο EFT. Την πρώτη μέρα πραγματοποιείται η άσκηση «ανοίγοντας τα κανάλια της δεκτικότητας», μια ισχυρή βιωματική άσκηση.  Στη συνέχεια, διδάσκονται διαφορετικά είδη ενσυναισθητικών αποκρίσεων και γίνεται πρακτική δεξιοτήτων σε μικρές ομάδες.


Ενδεικτικά τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Γιατί είναι σημαντική η ενσυναίσθηση;

 • Ορισμοί της ενσυναίσθησης

 • Η ενσυναίσθηση στο EFT

 • Ο κύκλος της ενσυναίσθησης

 • Οι λειτουργίες  της ενσυναίσθησης σε διαφορετικές προσεγγίσεις

 • Κοινωνική νευροεπιστήμη της ενσυναίσθησης

 • Αξιολόγηση της τρέχουσας ενσυναισθητικής πρακτικής σας

 • Διαφορετικά είδη ενσυναισθητικών αποκρίσεων (Υποβλητική ενσυναίσθηση, διερευνητικές αντανακλάσεις, αντανάκλαση της διαδικασίας, ενσυναισθητική επιβεβαίωση, ενσυναισθητική εικασία)

Ενότητα Β: Διατύπωση περίπτωσης & σχεσιακές δυσκολίες με την Αγάθη Λακιώτη

Ιανουάριος 2025, δια ζώσης. Ώρες 10:00 - 17:30

Διατύπωση περίπτωσης 

Η διατύπωση περίπτωσης είναι μια σημαντική διαδικασία που συγκεντρώνει τα διάφορα κομμάτια της θεωρίας και της πρακτικής του EFT και συμβάλλει στην επιτυχία της θεραπείας. Αποτελεί έναν χάρτη για τη διαμόρφωση της διαδικασίας και παρέχει στους θεραπευτές έναν τρόπο κατανόησης της συναισθηματικής πηγής των προβλημάτων που φέρνουν οι πελάτες. Επιπλέον, δίνει στους θεραπευτές ένα οργανωτικό πλαίσιο που τους βοηθάει να εντοπίσουν πως χρειάζεται να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένα προβλήματα που προκύπτουν σε συγκεκριμένες στιγμές κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Στην ουσία, βοηθά τους θεραπευτές να οργανώσουν τη σκέψη τους και να κατανοήσουν καλύτερα τα προβλήματα των πελατών τους ώστε να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά.

Σε αυτό το σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι γενικές αρχές και τα διάφορα μοντέλα διατύπωσης περίπτωσης που χρησιμοποιούνται στο EFT και στη συνέχεια θα δοθεί έμφαση στο μοντέλο των πέντε διαστάσεων. Οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στη διατύπωση περίπτωσης παρακολουθώντας βίντεο και κάνοντας πρακτική σε μικρές ομάδες. Θα μάθουν επίσης τρόπους για να ενθαρρύνουν τη συνεργασία των πελατών και την ικανότητά τους να διατυπώνουν οι ίδιοι τη διαδικασία τους.

Ενδεικτικά τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Τι είναι η διατύπωση περίπτωσης EFT (αρχές, μοντέλα)

 • Μοντέλο των πέντε διαστάσεων:

  1. Κύρια θέματα που φέρνει ο πελάτης/θεραπευτική εστίαση

  2. Βασικοί δείκτες θεραπευτικών έργων

  3. Κύρια προβληματικά συναισθήματα (τύποι συναισθηματικής αντίδρασης και συναισθηματικά σχέδια)

  4. Τρόποι επεξεργασίας συναισθημάτων (απορρυθμισμένοι, περιορισμένοι, λειτουργικοί)

  5. Θέματα εαυτού-άλλου (εαυτός=>εαυτός- άλλοι=>εαυτός- εαυτός=>άλλοι)

 • Πώς να δίνετε ενσυναισθητικές αποκρίσεις διατύπωσης περίπτωσης

 • Πώς να κάνετε διατύπωση περίπτωσης μετά από τα θεραπευτικά έργα

 • Πώς να κάνετε διατύπωση περίπτωσης στο τέλος της συνεδρίας

 • Προτάσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διατύπωσης περιπτώσεων

Σχεσιακές δυσκολίες

Είναι σχεδόν γενικά αποδεκτό ότι η θεραπευτική συμμαχία είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στη θεραπευτική αλλαγή. Η Θεραπεία Εστιασμένη στο Συναίσθημα είναι μια σχεσιακή θεραπεία στην οποία οι θεραπευτές παρέχουν τις προσωποκεντρικές συνθήκες του ενσυναισθητικού συντονισμού, της άνευ όρων αποδοχής και της αυθεντικότητας ή γνησιότητας. Η θεραπευτική σχέση που βασίζεται σε αυτές τις συνθήκες συμβάλλει στη θεραπευτική αλλαγή από μόνη της καθώς παρέχει μια διορθωτική συναισθηματική εμπειρία και βοηθάει τους πελάτες να εσωτερικεύσουν μια φροντιστική σχέση κατανόησης με τον εαυτό τους. Επιπλέον, η γνήσια ενσυναίσθηση και εκτίμηση του θεραπευτή δημιουργούν το κλίμα διαπροσωπικής ασφάλειας που είναι απαραίτητο για να μπορέσουν οι πελάτες να διερευνήσουν, να εμβαθύνουν και να αλλάξουν οδυνηρά συναισθήματα μέσα από τις πιο ενεργητικές παρεμβάσεις της προσέγγισης.

Για αυτούς τους λόγους στο EFT δίνεται έμφαση τόσο στη δημιουργία μιας ισχυρής θεραπευτικής σχέσης στα πρώτα στάδια της θεραπείας όσο και στην επιδιόρθωση των ρήξεων που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Συγκεκριμένα το EFT περιλαμβάνει δύο σχεσιακά έργα, τη δημιουργία συμμαχίας κατά την έναρξη της θεραπείας που έχει σαν στόχο τη δημιουργία ενός παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας και τον σχεσιακό διάλογο που στοχεύει στην επιδιόρθωση της σχέσης όταν δημιουργούνται προβλήματα σε αυτήν.

Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στα δύο σχεσιακά έργα και θα μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στη θεραπευτική σχέση τόσο στην αρχή όσο και στη διάρκεια της θεραπείας.

Ενδεικτικά τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ποιες είναι οι δυσκολίες που μπορούν να εμφανιστούν στην αρχή της θεραπείας και πως αντιμετωπίζονται στο EFT (π.χ. απροθυμία, κοινωνικό άγχος)

 • Ποιοι είναι οι βιωματικοί τρόποι απόκρισης του θεραπευτή EFT

 • Πως μπορείτε να ενισχύσετε τη θεραπευτική σας παρουσία

 • Ποιες είναι οι αρχές για να δουλέψετε με τις σχεσιακές δυσκολίες στο EFT

 • Τα είδη διαφορετικών σχεσιακών δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν και πως αντιμετωπίζονται στο EFT (π.χ. πελάτες που παραπονιούνται για τη διαδικασία ή κρίνουν τον θεραπευτή, πελάτες που αρνούνται ή απορρίπτουν τις προτάσεις του θεραπευτή, δυσκολίες των θεραπευτών με την δική τους αποδοχή, κ.α.)

 • Ποια είναι τα βήματα του σχεσιακού διαλόγου για την επίλυση των δυσκολιών

Ενότητα Γ: Focusing και έργα επανεπεξεργασίας με την Αγάθη Λακιώτη

Μάρτιος 2025, δια ζώσης. Ώρες 10:00 - 17:30
 

Focusing

Το Focusing είναι ένα σημαντικό κομμάτι του EFT και αποτελεί μια διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεραπευτικό έργο όταν οι πελάτες φέρνουν ασαφείς αισθήσεις και συναισθήματα, όταν δεν ξέρουν τι νιώθουν ή όταν αυτό που νιώθουν είναι πολύπλοκο και μπερδεμένο. Αποτελεί επίσης μια χρήσιμη διαδικασία όταν οι πελάτες δεν είναι σε επαφή με αυτό που βιώνουν, ή όταν μιλούν με έναν εξωτερικό ή αφηρημένο τρόπο. Ένας άλλος τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι για να βοηθήσει τους θεραπευόμενους να αποκτήσουν πρόσβαση στη βιωματική τους διαδικασία κατά τη διάρκεια των άλλων θεραπευτικών έργων.

Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα μάθουν τι είναι το Focusing και πως μπορούν να το χρησιμοποιήσουν με τους πελάτες τους. Κυρίως όμως θα εξασκηθούν οι ίδιοι στο να έρχονται σε επαφή με τη βιωμένη τους εμπειρία μέσα από τη διαδικασία του Focusing. Θα διδαχθούν επίσης τη διαδικασία της δημιουργίας ελεύθερου εσωτερικού χώρου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι πελάτες νιώθουν κατακλυσμένοι από έγνοιες και ανησυχίες ή όταν δεν έχουν θεραπευτικό επίκεντρο για τη συνεδρία.

Ενδεικτικά τα θέματα που θα καλυφθούν συμπεριλαμβάνουν:

 • Τι είναι το Focusing και πως ανακαλύφθηκε

 • Ποια είναι η Focusing στάση

 • Η προσαρμογή του Focusing στο EFT

 • Ποιοι είναι οι δείκτες για το θεραπευτικό έργο του Focusing

 • Ποια είναι τα βήματα του Focusing  

 • Τι είναι η διαδικασία δημιουργίας ελεύθερου εσωτερικού χώρου και πως μπορείτε να την εφαρμόσετε στη συνεδρία

Έργα επανεπεξεργασίας

Τα έργα επανεπεξεργασίας χρησιμοποιούνται όταν οι πελάτες φέρνουν συγκεκριμένες προβληματικές ή δύσκολες εμπειρίες που τους απασχολούν ή τους βασανίζουν και περιλαμβάνουν τη συστηματική υποβλητική περιγραφή, την αναδιήγηση τραύματος και την κατασκευή νοήματος. Και τα τρία αυτά θεραπευτικά έργα δίνουν έμφαση σε διαδικασίες επαναβίωσης και επανεξέτασης αινιγματικών, οδυνηρών ή σημαντικών γεγονότων ζωής. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για αναπάντεχα γεγονότα ζωής ή ξαφνικές αντιδράσεις όπως είναι, για παράδειγμα, οι μετατραυματικές δυσκολίες, οι κρίσεις πανικού, οι φοβικές αντιδράσεις ή οι οριακές διαδικασίες. Στα έργα αυτά αναγνωρίζεται η σημαντικότητα της αφηγηματικής οπτικής στο EFT και πως το συναίσθημα και η αφήγηση συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Ο στόχος είναι να βοηθηθούν οι πελάτες να ξανά-αφηγηθούν την ιστορία με έναν πιο συναισθηματικά γειωμένο και παραγωγικό τρόπο.

Στο σεμινάριο αυτό θα γίνει εμβάθυνση στο θεραπευτικό έργο της συστηματικής υποβλητικής περιγραφής που παρουσιάστηκε στο επίπεδο 1 ενώ οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε δύο νέα θεραπευτικά έργα, την αναδιήγηση τραύματος για τραυματικές εμπειρίες και δύσκολες ιστορίες ζωής και την κατασκευή νοήματος για γεγονότα ζωής που παραβιάζουν πολύτιμες πεποιθήσεις.

Ενδεικτικά τα θέματα που θα καλυφθούν συμπεριλαμβάνουν:

 • Βασικές αρχές και γενική προσέγγιση των έργων επανεπεξεργασίας

 • Ποιοι είναι οι διαφορικοί δείκτες για τα έργα της συστηματικής υποβλητικής περιγραφής, αναδιήγησης τραύματος και κατασκευής νοήματος

 • Ποιες είναι οι βασικές διαδικασίες αλλαγής στα έργα επανεπεξεργασίας

 • Χρήσιμες θεραπευτικές αποκρίσεις

 • Εφαρμογές και βήματα επίλυσης των έργων

Ενότητα Δ: Εργασία με καρέκλες και συμπονετική αυτοανακούφιση με την Αγάθη Λακιώτη

Μάιος  2025. Ώρες 10:00 - 17:30
 

Η εργασία με καρέκλες ανήκει στα ενεργητικά εκφραστικά θεραπευτικά έργα του EFT που προέρχονται από τη θεραπεία γκεστάλτ και το ψυχόδραμα. Στα έργα αυτά ο πελάτης καλείται να αναπαραστήσει μια συζήτηση ανάμεσα σε δύο πλευρές του εαυτού ή ανάμεσα στον εαυτό και σε κάποιον σημαντικό άλλο. Αυτά τα έργα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για να βοηθήσουν τους πελάτες να αλλάξουν τον τρόπο που συμπεριφέρονται απέναντι στον εαυτό τους (για παράδειγμα από το να είναι επικριτικοί στο να υποστηρίζουν τον εαυτό τους) ή να τους βοηθήσουν να εκφράσουν τα βασικά τους συναισθήματα προς σημαντικά πρόσωπα και να έρθουν σε επαφή με τις ανεκπλήρωτες ανάγκες ώστε να βρουν νέους τρόπους να τις καλύψουν.

Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν στις τέσσερις βασικές μορφές εργασίας με καρέκλες που περιλαμβάνουν τον διάλογο σε διπλή καρέκλα για τις εσωτερικές συγκρούσεις, την αναπαράσταση σε διπλή καρέκλα για την παρεμπόδιση του συναισθήματος, την εργασία με άδεια καρέκλα για την αντιμετώπιση ανοιχτών λογαριασμών με σημαντικούς άλλους και την συμπονετική αυτοανακούφιση για επώδυνα συναισθήματα και ανεκπλήρωτες υπαρξιακές ανάγκες.

Ενδεικτικά τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν:

 • Ποια είναι τα διάφορα είδη δεικτών για την εργασία με καρέκλες

 • Ποιοι είναι οι βοηθητικοί τρόποι απόκρισης των θεραπευτών

 • Το μοντέλο και τα βήματα επίλυσης του κάθε θεραπευτικού έργου

 • Εναλλακτικοί τρόποι δουλειάς για κάθε θεραπευτικό έργο

 • Πρακτικές συμβουλές: πώς να εισάγετε τη δουλειά με τις καρέκλες, η εργασία με καρέκλες σε διαδικτυακές συνεδρίες

 • Η εμπειρία της αποδυναμωμένης βιωματικής πλευράς και πώς να δουλέψετε με αυτήν

 • Πότε να αγνοείτε την αυτό-διακοπή στην εργασία με την άδεια καρέκλα

 • Διαφορετικοί δείκτες ανοιχτών λογαριασμών

 • Άλλοι τρόποι για να δουλεύετε με τους ανοιχτούς λογαριασμούς

 • Παραλλαγές του έργου της συμπονετικής αυτοανακούφισης

Εκπαιδεύτρια

LX2A7329_pp_150.jpg
Αγάθη Λακιώτη, Ph.D.

Η Αγάθη Λακιώτη, Ph.D., είναι κλινική ψυχολόγος και εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχοθεραπεύτρια, επόπτρια, εκπαιδεύτρια και εισηγήτρια σεμιναρίων. Σπούδασε ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ απέκτησε το διδακτορικό της στην Κλινική Ψυχολογία από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το μεταπτυχιακό της στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία από το University of Strathclyde. Διδάσκει συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, Θετική Ψυχολογία και μεθοδολογία έρευνας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ έχει υπάρξει εκπαιδεύτρια και επόπτρια στην Προσωποκεντρική προσέγγιση για πάνω από 15 χρόνια. Είναι πιστοποιημένη θεραπεύτρια και επόπτρια στη Θεραπεία Εστιασμένη στο Συναίσθημα από το International Society of Emotion-Focused Therapy. Είναι επίσης πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Focusing από το The International Focusing Institute. Διαπιστώνοντας την αποτελεσματικότητα του EFT στην πρακτική της, αλλά και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη που βίωσε μέσα από την εκπαίδευση και εφαρμογή της συγκεκριμένης προσέγγισης, αποφάσισε το 2021 να ιδρύσει το Ελληνικό Ινστιτούτο Θεραπείας Εστιασμένης στο Συναίσθημα (HiEFT) και να διαδώσει αυτή την προσέγγιση στην Ελλάδα.

Τόπος

Δια ζώσης στην Αθήνα.

Γλώσσα

Ελληνικά

Κόστος

225 ευρώ η κάθε ενότητα

Πολιτική ακύρωσης

 • Εάν ακυρώσετε τη συμμετοχή σας 30 μέρες ή περισσότερες πριν από την ημερομηνία του εκπαιδευτικού θα σας επιστραφεί το κόστος συμμετοχής μείον 25 ευρώ για έξοδα διαχείρισης.

 • Εάν ακυρώσετε σε λιγότερες από 30 ημέρες από την ημερομηνία του εκπαιδευτικού θα λάβετε πίστωση, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε κάποιο μελλοντικό σεμινάριο.

 • Εάν δεν μας ενημερώσετε πριν από την ημερομηνία του εκπαιδευτικού δεν μπορείτε να λάβετε επιστροφή χρημάτων ή πίστωση.

 • Μπορείτε να μεταφέρετε την εγγραφή σας σε άλλο άτομο χωρίς επιπλέον κόστος. Σε αυτή την περίπτωση, χρειάζεται να μας ενημερώσετε για το όνομα του ατόμου.

 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν το εκπαιδευτικό λόγω ασθένειας του εκπαιδευτή, μειωμένης συμμετοχής ή άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων. Σε περίπτωση ακύρωσης του εκπαιδευτικού το κόστος συμμετοχής θα επιστραφεί στο ακέραιο.

Δήλωση συμμετοχής

Για να δηλώσετε συμμετοχή σε ολόκληρο το επίπεδο 2 ή σε κάποια από τις ενότητες επικοινωνήστε μαζί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής επικοινωνήστε εδώ, στο info@hieft.gr, ή στο 6944964300
Το Ινστιτούτο είναι αναγνωρισμένο από το International Society of Emotion Focused Therapy (ISEFT)
ISEFT LOGO.png
bottom of page